Usant Internet per fer la ciència més propera

El món de la ciència també fa ús de la publicació de vídeos a Internet per difondre la seva activitat, en llocs més generals, com YouTube, o més específics com el portal científic JoVE (Journal of Visualized Experiments) amb vídeos sobre experiments en recerca biològica. Darrerament són molts els professionals que per mitjà de vídeos de curta durada mostren les línies d’investigació i recerca actuals, com esmentava Luis Fernández Hermana, en un article en La Vanguardia, amb uns objectius professionals molt clars:

  1. La participació d’altres científics i internautes en el procés d’investigació per assolir el suport social necessari que garanteixi el finançament dels projectes i, al mateix temps, que la recerca abraci problemàtiques ciutadanes.
  2. La detecció per part de la indústria en fases primerenques de les oportunitats estratègiques sobre determinats tipus de productes.
  3. Un canvi en el mercat laboral. S’atrauen noves vocacions cap a la ciència (preocupació de tots els països desenvolupats), es potencia la comunicació científica en les escoles i s’amplia la base humana del món científic.

Gràcies a aquesta perspectiva, com diu Fernández Hermana, «la indústria, l’estudiant, l’expert en política científica o la persona encuriosida, poden formar-se i prendre decisions amb una panoràmica de la ciència que fins ara no era a l’abast de la immensa majoria de la societat».

Canals i cercadors de vídeos científics (Direcció General de Recerca)

Vegeu tot l’article a e-moderadors

Xavier Lasauca i Cisa

Deixa un comentari