El programa Compartim: avançant pel 2008

El programa de gestió del coneixement Compartim, experiència innovadora en l’àmbit públic, és en vies de consolidació: ha passat de les barreres i obstacles a les turbulències, i d’aquí cap al màrqueting i la difusió dins de l’organització. El 2008 s’hauria d’assolir el tercer nivell de les comunitats de pràctica: qualitat, extensió de la metodologia Compartim i institucionalització.

Metodologia específica

 1. Producció de coneixement aplicable directament a l’organització (xarxes de consecució versus xarxes de capacitació).
 2. Producció de coneixement per mitjà del treball col·laboratiu dels professionals de l’organització (els professionals aprenen i aporten coneixement: expertesa).
 3. L’e-moderador com a figura clau:
 • connexió dels objectius estratègics de la direcció i les necessitats dels professionals.
 • catalitzador 2.0. (responsable de dinamitzar i transformar el coneixement)
 • dinamització social, informacional i tecnològica
 • creació de xarxa

Propostes per al 2008

 • Aplicació dels productes elaborats el 2007.
 • Constitució del nou grup.
 • Nou producte (previsió d’aplicabilitat i indicadors)
 • Calendari de treball amb lliuraments parcials.
 • Jornada final de bones pràctiques memorable.
 • Consolidació a cada comunitat de xarxes virtuals de consulta i participació (eines participatives des d’e-Catalunya).
 • Publicacions de les comunitats de pràctica en els seus respectius àmbits professionals.
 • Rèplica de la metodologia Compartim a altres unitats del Departament de Justícia.
 • Extensió de la metodologia Compartim a altres organitzacions públiques.

Reunió de moderadors del 28 de gener (1)
Reunió de moderadors del 28 de gener (2)
Reunió de moderadors del 28 de gener (3)

Jesús Martínez Marín

Deixa un comentari