Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!

Malauradament, tot i que les dones europees s’han incorporat amb força a les carreres científiques des de fa més de vint-i-cinc anys, la seva presència en el món de la recerca i, especialment, en els càrrecs de comandament, continua sent minoritària. En aquest article revisarem alguns dels principals documents que fan palesa aquesta injusta situació i explicarem com es pot aprofitar la xarxa per fer visible aquesta problemàtica sobre la base d’un web institucional.

Grafic homes i dones a les universitats espanyoles
Font: Document sobre Dones i Ciència

La primera publicació que explicita la situació de les dones en el sistema universitari i de recerca europeu és l’informe de l´European Technology Assessment Network (ETAN 2000), que va posar sobre la taula per primer lloc el famós gràfic de tisores (vegeu la imatge), que representava el fet que menys del 10% dels llocs més elevats del sistema científic estaven ocupats per dones, tot i que el 50% de les persones graduades universitàries eren dones.

Informes i estudis posteriors corroboren el dèficit de representació femenina en el món de la recerca (30%) i que el sou que guanyen és sensiblement inferior al dels homes. També es constata un desequilibri home/dona pel que fa a l’accés dels nivells sènior o llocs de responsabilitat.

Un altre estudi sectorial destacat, elaborat a Catalunya, és el que recull l’Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de Barcelona en el Document sobre Dones i Ciència, a la presentació del qual es diu que hi ha «[…] una sèrie de problemes de discriminació que obliguen a adoptar polítiques de gènere en les institucions públiques i privades d’investigació i docència. Aquesta problemàtica requereix un debat social informat que defineixi les actuacions que cal seguir i les modificacions normatives que cal fer per eradicar les situacions de desigualtat.»

En la mateixa línia, el I Congrés Internacional sobre Biaix de Gènere i Desigualtats en l’Avaluació de l’Activitat Acadèmica, celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona el desembre de 2007, va més enllà en les seves conclusions: «L’absència de dones en la producció científica afecta negativament la qualitat acadèmica, ja que es perd un potencial acadèmic molt valuós, es limita la pluralitat d’enfocaments i àmbits d’investigació, així com el desenvolupament d’un coneixement científic atent a les necessitats socials.»

També cal esmentar l’informe sobre dones i ciència: Pla d’acció a Catalunya. Propostes d’actuació per a superar les desigualtats de gènere en l’àmbit científic (2005), de Victòria Miquel, tot un punt de referència. L’objectiu d’aquest Pla és que les accions es facin directament sobre les situacions de desigualtat de les dones científiques, i totes les mesures que es proposen estan dirigides a dones en diferents situacions dins la carrera investigadora.

La majoria de documents i estudis esmentats reflecteixen que el percentatge de catedràtiques d’universitat és avui del voltant del 15%, però a mesura que descendim als nivells inferiors, la proporció de les dones s’incrementa fins arribar al voltant del 55%, que correspon a les alumnes matriculades a les universitats, i al més del 60%, que correspon a les alumnes llicenciades.

Com a conseqüència de tot plegat, la Unió Europea dóna un important impuls a les polítiques per la igualtat de dones, que es reflecteix també amb la creació de programes específics, com ara, Women in Science.

Apartat ‘Dones i ciència’ del web del Comissionat per a Universitats i Recerca

Conscients d’aquesta problemàtica, al llarg del darrer semestre de 2006 i principis de 2007, des de la Direcció General de Recerca (Comissionat per a Universitats i Recerca) es va desenvolupar l’apartat Dones i ciència en el web departamental, adreçat a les dones científiques i tecnòlogues, amb la intenció de fer palesa l’existència d’aquesta fractura de gènere i engegar mesures per a la seva correcció.

mme_curieDe fet, hi ha un gran desconeixement de la genealogia de les científiques. Figures com ara Marie Curie o Barbara McClintock són l’excepció que confirma la regla. Les dones de ciència, malgrat les seves valuoses aportacions, no són conegudes a la societat. Només un 4% dels premis Nobel han estat concedits a dones. Per tant, cal promoure la visibilitat i el reconeixement de les dones científiques, construir una genealogia, fer més visibles les dones premiades i dotar al món educatiu de referents femenins pel que fa a l’àmbit cientificotècnic.

A Europa i a l’Estat hi ha constituïdes força associacions de dones investigadores i tecnòlogues, com ara WISE (Regne Unit), WITEC (Unió Europea) o AMIT (Estat espanyol). Cal articular, en conseqüència, mecanismes que afavoreixin la presència de la veu de les associacions professionals i dels grups de recerca de gènere i estudis de les dones, tant del món universitari com dels centres de recerca.

En el full de ruta de ‘Dones i ciència’ figura l’actualització quotidiana (especialment dels apartats ‘Documents’ i ‘Enllaços’), així com l’ampliació de la informació sobre la contribució de les dones científiques i tecnòlogues al llarg de la història (apartat ‘Altres dones de ciència rellevants’) i la creació d’un nou apartat amb estadístiques sobre beques i ajuts de recerca, que especificarà amb desglossament de gènere el nombre de persones beneficiàries d’ajuts de recerca sobre beques predoctorals, postdoctorals, contractes i mobilitat, amb informació històrica sobre el període 2004-2008. Tot plegat en sintonia amb les directives emanades de la Unió Europea i l’OCDE pel que fa a tractament de les dades estadístiques sobre recursos humans destinades a ciència i tecnologia.

En definitiva, entenem que la Catalunya del coneixement que estem construint entre totes i tots no pot prescindir de la visió femenina del món, i per això és important continuar donant impuls a una actuació com és el manteniment i la consolidació de l’espai ‘Dones i ciència’ del web de la Direcció General de Recerca.

Article sencer a e-Catalunya

Sobre la imatge: mielconejo© #35: Marie Curie BY – NC

Xavier Lasauca
Xavier Lasauca

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s