Dinamització d’aprenentatges informals i reciprocitat d’aprenentatge dels arxivers de la Ciutat de la Justícia

Amb l’objectiu d’assolir unes fites o uns objectius mínims de dinamització de l’aprenentatge informal, ens hem adonat (escau emprar el plural) que, en realitat, la retroacció més important que com a grup d’arxivers hem pogut observar ha estat, sens dubte, la del foment i consolidació de l’aprenentatge mutu. Per bé que de forma reduïda, els companys dels arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i de l’Hospitalet hem començat a posar en pràctica, a manera d’experiència pilot, diversos enfocaments en aquesta línia, tant pel que fa a les dinàmiques de treball de caràcter funcional (elaboració d’inventaris, transferències, sol·licituds internes i externes, indicadors mensuals, etc.) com pel que fa a les de caràcter organitzatiu (propostes de millora i consens, proactivitat en clau de grup, relacions amb els òrgans judicials, etc.).

En aquest sentit, si bé s’ha d’admetre que seria molt agosarat dir que l’aposta activa per mirar d’incentivar l’intercanvi d’iniciatives i coneixements tot identificant problemes comuns i promovent –a partir d’aquí i sempre mitjançant el diàleg– possibles solucions compartides, ha assolit velocitat de creuer, no és menys cert que, sense caure en l’autocomplaença, correspon reconèixer-hi un impuls constant i  progressiu. De fet, tot allò que hem mirat d’incloure més enllà del treball diari en clau d’aprenentatge informal, s’ha anat implementant a poc a poc en el dia a dia, de tal forma que, a la pràctica i com a bon símptoma, comença a formar part d’una rutina que no difereix pas de la naturalesa d’aquest treball diari. Així doncs, des de la conversa sovintejada entre el conjunt de tècnics encarregats dels diferents àmbits en què s’estructura el tractament arxivístic a la Ciutat de la Justícia, hem donat més força i impuls a les reunions de treball de naturalesa informal.

Lluny de l’encotillament d’un ordre del dia, el més important és que, amb la pauta d’un mínim guió proposat, tots participem de forma fluida i oberta, amb la saludable consigna que no hi ha cap aportació que sigui sobrera. La pluja d’idees és un actiu.

Les dimensions d’uns arxius judicials com els de la Ciutat de la Justícia, amb 78 km de prestatgeries (l’Arxiu Nacional de Catalunya, per exemple, disposa de 66 km de prestatgeries), recomanen i optimitzen per la seva magnitud els escenaris de comunicació activa en què s’estructuren els seus diversos àmbits, segons cronologies i ordres jurisdiccionals. Per aquest motiu, i en aquesta línia de treball conjunt, hem posat en pràctica, per exemple:

  • Que l’elaboració d’un recull actualitzat de bibliografia vagi acompanyada de l’intercanvi directe d’aquesta bibliografia especialitzada entre els mateixos tècnics d’arxiu.
  • Que l’elaboració d’unes propostes o projectes de difusió vagi unida a la seva exposició al grup per part d’aquells companys que ja hagin dut a terme alguna tasca de difusió i que, per consegüent, puguin enriquir els projectes tot explicant les seves pròpies experiències.
  • Que més enllà de l’assistència a les sessions informatives sobre el nou mòdul implementat en el sistema e-justícia.cat, mirem de reforçar-ho amb els comentaris de les companyes arxiveres dels jutjats de primera instància, on s’ha iniciat la implantació del mòdul.

En definitiva, mirem de focalitzar l’intercanvi de coneixements professionals de forma proactiva entre el conjunt de companys arxivers de la Ciutat de la Justícia, com a eina de formació permanent de caràcter complementari respecte de la formació reglada. Alguns dels fruits més concrets que ha comportat, encara que en fase embrionària, el foment d’aquesta dinàmica de treball, els estem acotant i abordant en termes de grup a l’hora de donar forma i contingut a iniciatives al principi proposades individualment, però –i això és l’important– assimilades com a projectes naturalment compartits. En un proper apunt, esperem informar-vos del què i el com de l’execució d’alguns d’aquests projectes.

Xavier Gayán

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s